Menú

HISTÒRIA
El naixement de la comparsa templaris tingué lloc l’any 1963, després que un grup d’amics es reuniren informalment amb la intenció de forma una nova comparsa. A poc a poc i reunió rere reunió aquella idea anà prenent força i estímul i aquests festers de diferents comparses (Moros del Cordó, Maseros, Pacos, etc.) decidiren un 9 de maig d’aquell mateix any, a casa d’un dels nostres fundadors Modesto Antón, dins d’una reunió amb caràcter seriós i responsable, iniciar la gestació de la nova comparsa amb el requisit econòmic dels nous integrants d’aportar 200 pessetes d’aleshores. Deu membres acompliren aquest objectiu i signaren el seu ferm compromís.
Dies més tard, el 28 de maig tingué lloc la segona reunió de caràcter formal, on es tractaren punts tan importants com anomenar el president i el nom de la comparsa, encara per decidir. José Brotons Verdú fou l’afortunat primer president i Antonio Alberola, admirador del mon medieval, proposà el nom de “Templarios”, acceptat de bon grat per part dels assistents.
El punt de l’uniforme oficial requerí diverses muntades a Alcoi, per tal d’inspirar un bon disseny. Finalment, a imatge del de la comparsa Cids amb alguns canvis, com els merlets i encarregat al sastre de Sant Joan, Joaquin. Seguint fil per randa les indicacions de Antonio Alberola, José Brotons Baeza i José Brontons Verdú.
Arribà setembre i com que aquell grup d’amics i festers no superava els deus membres, eixiren amb la comparsa “Labradores”. Anys després la comparsa Templaris fou incrementant els membres fins l’any 1969, aprofitant la desaparició de la comparsa “Marinos”, i aprofitant la seua banda de música els Templaris de Mutxamel eixiren per primera vegada en solitari, separant-se de la comparsa “Labradores”.
El creixement continuà fins l’actualitat, malgrat que el caràcter familiar inicial i original continua sent el primer valor de la nostra comparsa.


Menú